Puppet on a string

marionetten

Er was een tijd dat koningen, keizers en tsaren over absolute macht beschikten, en vrijwel altijd werd die macht misbruikt om zichzelf te verrijken en genot te verschaffen ten koste van de onderdanen. De geschiedenisboeken staan er vol van. Hoewel er nog wel een paar landen zijn die door dictators met eenzelfde harde hand worden geregeerd, is voor de meeste mensen aan die tijd is een einde gekomen.

Dacht je dat?

De macht is langzaam overgedragen aan politici. Maar de meeste politici zijn inmiddels ten prooi gevallen aan hun eigen perverse drang tot overheersen. In een volkomen onzinnig en gedateerd partijenstelsel strijden zij met elkaar in de politieke arena om zoveel mogelijk zetels te bemachtigen zodat zij hun machtswellust in pure vorm naar buiten kunnen laten stromen. In plaats van koningen, keizers en tsaren die over absolute macht beschikken, hebben we nu dus een stelletje machtswellustige politici.

Dacht je dat?

De meeste politici zijn gewoon marionetten hangend aan de touwtjes van degenen die het écht voor het zeggen hebben: de extreem rijke families, zwaar vermogende industriëlen, grootaandeelhouders en enkele banken (op z’n minst tot voor kort). Zij zijn het die de écht de macht hebben; ze blijven uit de wind maar zetten in werkelijkheid de wereld naar hun handen.

Ja zo zit dat!