Microsoft Windows of Apple OSX?

applewindows

Hoewel ik vele jaren heb gewerkt en deels nog werkzaam ben in functies die nauw raken aan informatie management, pleeg ik geen IT-artikelen te schrijven. Omdat mij echter regelmatig de vraag wordt gesteld waarom ik  vrijwel uitsluitend  Apple apparatuur gebruik, heb ik dit korte artikel geschreven.

Het lijkt voor velen een continue uitdaging om de voorkeur voor MS-Windows of Apple-OSX aan anderen uit te leggen en soms zelfs te proberen anderen op te leggen.  In vrijwel alle gevallen gebeurt dit zonder succes.

In het verleden vergeleek ik MS-Windows en Apple OSX wel eens met personenauto’s en vrachtauto’s:

 • Wil je dagelijks op-en-neer rijden naar je werk 40 km verderop, dan is een auto een bruikbaar vervoermiddel.
 • Wil je dagelijks verse bloemen vervoeren van Noord-Holland naar de veilingen in Venlo, dan is een vrachtauto een geschikt vervoermiddel.

Ik besloot dan met de opmerking dat deze vervoermiddelen elk een ander doel dienen, hun eigen voor- en tegens hebben en elkaar tot op zekere hoogte en in sommige gevallen kunnen vervangen. Vooraf de juiste keuze maken is dan belangrijk om teleurstellingen te voorkomen. En zo is het ook met de besturingssystemen Windows en OSX:

 • Windows is een besturingssysteem dat zo’n beetje op elke computer draait en daardoor heb je een brede hardware keuze.  De keerzijde daarvan is dat Windows van drivers moet worden voorzien om met al die verschillende hardware overweg te kunnen. Windows kan daardoor  niet voor de hardware worden geoptimaliseerd. Het is daardoor een beetje log en dat het vereist wat meer kennis van de gebruiker om het naar behoren te kunnen gebruiken. Door het brede gebruik is er ontzettend veel software beschikbaar; helaas heeft Windows daardoor ook een grote aantrekkingskracht op virusschrijvers.
 • In tegenstelling tot Windows is OSX sinds 2013 gratis. Het is ontwikkeld voor en door Apple en dientengevolge is de afstemming op de Mac hardware onovertroffen. Datzelfde geldt voor alle Mac-software: deze draait alleen op Mac hardware en hoeft dus geen rekening te houden met andere hardware. Je zou dan ook mogen verwachten dat Mac-software technisch gezien gemiddeld beter functioneert dan Windows software, maar in de praktijk zijn die verschillen minimaal of in ieder geval nauwelijks merkbaar. Overigens kan Windows ook op Mac-hardware worden geïnstalleerd, maar dat valt buiten de scope van dit artikel.
 • Hoewel Linux doorgaans absoluut geen serieus alternatief wordt geacht voor niet-IT-ers wil ik het toch even vermelden. Tot voor kort was het het enige gratis besturingssysteem en zo mogelijk is er nog meer software beschikbaar dan voor Windows. Door het open karakter is het echter niet of nauwelijks gestandaardiseerd en vereist het beduidend meer technische kennis bij de gebruiker. Dat maakt Linux ongeschikt voor de ‘normale’ gebruiker. Voor ontwikkelaars en sommige hobbyisten daarentegen biedt Linux een enorme gereedschapskist aan ontwikkel-hulpmiddelen.

Windows is het meest toegepaste  besturingssysteem voor persoonlijk gebruik; er is de meeste hardware voor te koop en het biedt de meeste mogelijkheden om invulling te geven aan eigen keuzes. Voor optimaal gebruik moeten die keuzes dan wel ook daadwerkelijk worden gemaakt, ingevuld en onderhouden!  Windows is volwassen en gebruiksvriendelijk. En in de Windows-omgeving is de meeste defacto standaard programmatuur ontwikkeld. Denk maar aan Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Viso, Project, OneNote, Outlook en de Adobe producten.

Apple gebruikers zijn lange tijd bijzonder fanatiek geweest in het verheerlijken van hun Apple-tjes. Dat is deels het gevolg van de sterk onderscheidende design hardware; ook dwong het flinke prijsverschil  de gebruiker tot rechtvaardiging waarbij soms de meest lachwekkende argumenten op tafel kwamen. In de laatste jaren is de Apple hardware weliswaar serieus goedkopere geworden, maar nog steeds beduidend duurder. Anno 2015 is echter veel belangrijker dat Apple is geevolueerd van Apple/OSX aanbieder naar aanbieder van een heel eco-systeem waarin de onderdelen in hoge mate samenwerken. De keuze voor Apple is voor de meeste mensen dan ook veel meer een keuze voor het Apple ecosysteem en geen keuze voor OSX als zodanig.

Dat neemt echter niet weg dat er mensen zijn die niét voor het eco-systeem kiezen maar die gewoon een keuze willen maken voor een Windows PC of een Mac. Om bij die keuze te helpen kun je de volgende vragen (in deze volgorde) beantwoorden:

 

 1. In hoeverre bepaalt je omgeving?
  De meeste grote bedrijven stellen bijvoorbeeld specifieke eisen aan apparatuur die in hun netwerk mogen worden gebruikt. Wil je in zo’n omgeving werken, dan is de kans groot dat je niets te kiezen hebt.
 2. Moet je bestanden in een vastgesteld bestandsformaat openen, bewerken of aanbieden?
  Zo-ja, in hoeverre is enige mate van incompatibiliteit aanvaardbaar en wat zijn de gevolgen wanneer eventuele formaat conversie niet 100% succesvol is? Wil je risico’s uitsluiten dan kies je voor hetzelfde besturingssysteem als je belangrijke leveranciers of klanten. Veelal betekent dit de keuze voor een Microsoft omgeving.
 3. Maak je gebruik van speciale programmatuur of moet je speciale hardware kunnen aansluiten?
  De kans bestaat dan dat deze alleen voor Windows of OSX verkrijgbaar is. In dat geval is je keuze gemaakt.
 4. Is IT je hobby en droom je hexadecimaal dan is Linux misschien een optie voor je.
  Behoor je echter tot de ‘normale mensen’, dan kun  je die optie beter meteen vergeten.
 5. Heb je een beperkt budget?
  Apple is in ieder geval het duurste; wellicht is een Windows-PC dan een betere optie voor je.

Ben je helemaal vrij om te kiezen en speelt budget geen rol van betekenis, dan kan Apple voor jou een heel mooie keuze kunnen zijn vanwege de doorgroeimogelijkheden van het eco-systeem. Realiseer je echter ook dat dat een behoorlijke expliciete keuze is. Want, zelfs na het overlijden van Steve Jobs,  is Apple een bijzonder eigenwijs bedrijf dat het maken van keuzes niet over laat aan haar klanten: Apple bepaalt hoé jij hun apparatuur en systemen gebruikt, welke vrijheidsgraden je krijgt, hoe je gegevens uitwisselt en hoe je samenwerkt met anderen!

Ben je bereid je te schikken in wat Apple je te bieden heeft, dan zal het Apple eco-systeem een fantastische keuze zijn. Maar ben je niet bereid je hierin te schikken of maar ten dele, dan zal het als een harnas voelen, je sterk beperken en zul je je er waarschijnlijk nooit prettig in voelen. Daarom, weet waaraan wel je begint!


 

Tot slot: Mogelijk schrijf ik in de toekomst nog eens een artikel over het Apple eco-systeem, maar wanneer iemand dat voor mij wil doen, geef ik dat stokje graag aan een ander