Mensen helpen met een micro-krediet

kiva

Op 13 april 2007 tijdens een etentje vertelde Truus mij over Kiva, een internationale organisatie die micro-kredieten verstrekt aan mensen in minder-fortuinlijke regio’s op deze wereld.


Truus Haak ken ik sinds 1987 en tijdens ons beider dienstverband bij DSM hebben wij regelmatig met, voor, naast en soms zelfs tegen elkaar gewerkt. Zij was een gewaarde collega en is in verschillende vlakken een voorbeeld voor mij is geweest. Inmiddels woont ze in Zwitserland en renteniert sinds midden 2013. De laatste twee jaar hebben we nog maar sporadisch en alleen via email contact met elkaar. Wanneer Truus iets vertelde, dan was daar in de regel zorgvuldig over nagedacht. Toen zij tijdens een diner over Kiva vertelde heb ik na thuiskomst mijn PC opgestart en ben gaan Googlen. Een uur later heb ik me bij Kiva aangemeld en sindsdien meerdere microkredieten verstrekt.

Kiva is dus een organisatie die microkredieten verstrekt. De organisatie is in 2005 opgericht, is actief in 73 landen en telt 450 vrijwilligers. Als deelnemer kun je een klein bedrag toekennen aan één of enkele personen; wanneer voldoende deelnemers dit hebben gedaan wordt het gevraagde bedrag aangeboden en worden terugbetaalafspraken gemaakt. Na verloop van tijd krijg je je geld als deelnemer dan weer terug en kun je het opnemen of aan iemand anders lenen. Inmiddels heeft Kiva meer dan 1 miljoen deelnemers en bijna een half miljard leningen verstrekt. De terugbetaalratio ligt net iets boven de 99%.

Kiva heeft een zeer positief mensbeeld en schat self-employement van mensen heel hoog in. Om self-employement mogelijk te maken en succesvol te zijn beschikt echter niet iedereen over voldoende financiële middelen. Samen met locale partners voorziet Kiva in deze middelen. En door de lener daadwerkelijk te kennen, de haalbaarheid van het initiatief zorgvuldig te toetsen en zonodig te begeleiden, is de kans op volledig terugbetalen hoog. Kiva is een prachtige manier om mensen te helpen!

Zoals gezegd heb ik me op 14 april 2007 bij Kiva ingeschreven. Ik heb $100,00 overgemaakt en daarmee vier microkredieten verstrekt. Inmiddels heb ik 40 leningen verstrekt waarvan het merendeel al lang weer is terugbetaald. En als ik nu geen leningen meer zou verstrekken dan zou ik uiteindelijk mijn inleg weer gewoon terug krijgen. Het zou me vrijwel niets hebben gekost terwijl ik toch mensen écht heb geholpen.

Misschien is Kiva ook iets voor jou. Je kunt al mensen helpen vanaf $ 25,00. En als het je niet bevalt, stop je na een lening en is de kans groot dat je je inleg volledig terug krijgt. Wat houd je nog tegen?

Kiva vind je op www.kiva.org en als je een indruk wilt krijgen van de mensen die ik heb geholpen kun je op mijn lender-page kijken: www.kiva.org/lender/pierrevanmouche