De valkuil van Korte Termijn Kostenbesparing bij grote bedrijven

In de race naar kostenbesparingen negeren veel grote bedrijven vaak de langetermijngevolgen van hun beslissingen. Met name het abrupt beëindigen van samenwerkingen met externe specialisten kan leiden tot verlies van waardevolle kennis, onderbezetting en vertraagde projecten.

Lees meer

Het gevaar van de starre manager

In de dynamische wereld van grote bedrijven dragen managers een enorme verantwoordelijkheid als het gaat om het nemen van cruciale beslissingen. Echter, te vaak zien we een trend waarbij deze besluitvormers vasthouden aan hun oorspronkelijke keuzes, zelfs als het duidelijk wordt dat een heroverweging noodzakelijk is. De reden achter dit gedrag kan vaak worden toegeschreven aan bedrijfspolitiek, waar de angst voor mogelijke gevolgen van het erkennen van fouten de overhand heeft boven het omarmen van voortschrijdend inzicht.

Lees meer

Het Glazen Plafond aan diggelen

In de moderne samenleving streven we naar gendergelijkheid op alle niveaus, inclusief de topfuncties van bedrijven en organisaties. Het zogenaamde ‘glazen plafond’ is echter nog steeds een fenomeen dat de carrièrekansen van vrouwen lijkt te belemmeren. Er is een discussie gaande over waarom er nog steeds minder vrouwen dan mannen door dit plafond breken.

Lees meer

Thuiswerken na corona, een bedreiging voor management?

De corona pandemie heeft ons gedwongen tot een ongekend sociaal experiment: massaal thuiswerken. Terwijl veel werknemers en werkgevers hebben ontdekt dat deze nieuwe werkvorm verrassend effectief is, lijken veel bedrijven terug te vallen in oude gewoonten. Dit artikel onderzoekt de dynamiek rond thuiswerken na corona, waarbij werkgevers terughoudend lijken en de overheid weinig aanmoediging biedt, ondanks bewezen voordelen.

Lees meer

Onderbelicht nut van psychotherapie in Nederland

In Nederland lijkt er nog steeds een stigma te rusten op regelmatig bezoek aan een psychotherapeut. In tegenstelling tot de Verenigde Staten, waar het raadplegen van een psychotherapeut als een gezonde gewoonte wordt beschouwd, associëren velen in Nederland dit met problemen of instabiliteit.

Lees meer

De ondergang van de grootwarenhuizen

In de Nederlandse detailhandelssector heeft de opkomst en het vervallen van grootwarenhuizen, zoals Vroom & Dreesmann, een intrigerend verhaal onthuld over de evolutie van winkelgedrag en de opkomst van online retail. Deze ontwikkeling in Nederland is wellicht een voorbode zijn van wat er wereldwijd te wachten staat, met een verschuiving van de focus van grote warenhuizen naar kleinere, gespecialiseerde winkels en webshops.

Lees meer

Overmatig gebruik van verpakkingsmaterialen door Webshops – Een milieuprobeem dat aangepakt moet worden.

Het is toch zéér twijfelachtig een online besteld artikel te ontvangen in een doos die maar voor liefst 96% leeg is. Niet eens opgevuld met plastic luchtzakjes of schuim. Nee, gewoon voor de rest leeg. Kunnen we daar misschien iets aan doen?

Lees meer

Uitbesteding en werkgelegenheid

Outsourcing, ook wel uitbesteding genoemd, is een zakelijke praktijk waarbij een bedrijf bepaalde processen, taken of diensten overdraagt aan een externe dienstverlener. Deze dienstverlener kan zich in hetzelfde land bevinden of in het buitenland. Outsourcing kan worden toegepast op verschillende gebieden, zoals IT, administratie, productie en klantenservice.

Lees meer

Vergaderen kán efficiënt (maar is dat zelden)

In welk bedrijf je ook werkt, in welke gemeentelijke raadszaal je kijkt, op welke school je ook komt of bij welke vereniging of stichting, … Overal wordt vergaderd. Dat is niet vreemd want in de regel mag je veronderstellen dat vergaderen noodzakelijk is om een organisatie draaiende te houden.

Lees meer