Overmatig gebruik van verpakkingsmaterialen door Webshops – Een milieuprobeem dat aangepakt moet worden.

Het is toch zéér twijfelachtig een online besteld artikel te ontvangen in een doos die maar voor liefst 96% leeg is. Niet eens opgevuld met plastic luchtzakjes of schuim. Nee, gewoon voor de rest leeg. Kunnen we daar misschien iets aan doen?

In de hedendaagse wereld van online winkelen is het aantal webshops exponentieel gestegen, waardoor het gemakkelijker is dan ooit om producten vanuit het comfort van ons eigen huis te bestellen. Helaas gaat deze gemakzucht niet zelden ten koste van het milieu. Een groeiend probleem is het overmatig gebruik van verpakkingsmaterialen door webshops, waarbij kleine artikelen in onnodig grote dozen worden verpakt. Dit leidt tot inefficiëntie in de logistiek, aanzienlijke milieuschade en de creatie van overbodig afval.

Webshops staan voor de uitdaging om producten veilig en onbeschadigd bij de klant te bezorgen, tegen zo laag mogelijke kosten en met zo min mogelijk vertraging. Deze druk kan leiden tot vergaande standaardisatie in verpakkingen, waarbij kleinere artikelen vaak in veel grotere dozen belanden dan nodig is. Het gebrek aan bewustwording bij verpakkers draagt bij aan deze inefficiëntie. Het is niet ongebruikelijk om absurde situaties te zien waarbij een klein product in een overmaatse doos wordt verpakt, met als resultaat een aanzienlijke verspilling van ruimte en materiaal.

De negatieve gevolgen van overmatig gebruik van verpakkingsmaterialen zijn aanzienlijk. Allereerst veroorzaakt het milieuverontreiniging door onnodig transport. De extra ruimte die wordt ingenomen door overmaatse verpakkingen resulteert in meer voertuigen en ritten om dezelfde hoeveelheid goederen te bezorgen, hetgeen leidt tot extra brandstofverbruik en uitstoot van broeikasgassen. Daarnaast draagt het gebruik van onnodig grote verpakkingen bij aan de toename van afval. De extra verpakkingsmaterialen, zoals opvulmateriaal en plastic luchtkussens, belasten de reeds overbelaste afvalverwerkingssystemen en dragen bij aan de afvalberg.

Om dit probleem aan te pakken, zijn verschillende maatregelen nodig:

  1. Bewustwording: Webshop-eigenaren en consumenten dienen zich bewust te worden van de negatieve gevolgen van overmatige verpakkingen en actief streven naar het verminderen ervan. Informatiecampagnes kunnen helpen bij het vergroten van het bewustzijn en klanten kunnen webshops aanspreken op hun verpakkingsbeleid via bijvoorbeeld negatieve reviews.
  2. Optimalisatie van verpakkingsprocessen: Webshops moeten hun verpakkingsprocessen herzien en optimaliseren zodat artikelen efficiënter en compacter kunnen worden verpakt. Het combineren van bestellingen kan ook leiden tot minder verpakkingsmateriaal en kostenbesparingen op het gebied van transport.
  3. Duurzame verpakkingsmaterialen: Het gebruik van duurzame verpakkingsmaterialen, zoals gerecycled karton en biologisch afbreekbaar opvulmateriaal, kan de hoeveelheid verpakkingsafval verminderen en de impact op het milieu verminderen.
  4. Marketing van duurzaamheid: Webshops die zich actief inzetten om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal te verminderen, kunnen dit aspect benadrukken in hun marketingaanpak om milieubewuste klanten aan te trekken.
  5. Terugname- en recyclingprogramma’s: Webshops kunnen samen met logistieke dienstverleners werken aan terugname- en recyclingprogramma’s voor verpakkingsmaterialen. Hierdoor kan de hoeveelheid afval worden verminderd en kan worden bijgedragen aan een circulaire economie.
  6. Samenwerking in de logistieke sector: Webshops en logistieke dienstverleners kunnen samenwerken om efficiënte transportoplossingen te vinden, zoals het consolideren van zendingen en optimaliseren van de routeplanning, om het aantal gereden kilometers te verminderen.

Het is essentieel dat alle betrokken partijen, inclusief webshops, consumenten, verpakkingsleveranciers en logistieke dienstverleners, gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor het verminderen van het overmatig gebruik van verpakkingsmaterialen. Door bewustwording te vergroten, processen te optimaliseren en duurzame alternatieven te omarmen, kunnen we een significante positieve impact hebben op het milieu en streven naar een meer duurzame e-commerce-industrie.