Uitbesteding en werkgelegenheid

Outsourcing, ook wel uitbesteding genoemd, is een zakelijke praktijk waarbij een bedrijf bepaalde processen, taken of diensten overdraagt aan een externe dienstverlener. Deze dienstverlener kan zich in hetzelfde land bevinden of in het buitenland. Outsourcing kan worden toegepast op verschillende gebieden, zoals IT, administratie, productie en klantenservice.

Een van de belangrijkste redenen voor outsourcing is het principe van ‘doen waar je goed in bent’. Bedrijven willen hun kernactiviteiten, ook wel core business genoemd, kunnen blijven uitvoeren zonder afgeleid te worden door andere taken die niet tot hun expertise behoren. Door niet-kernactiviteiten uit te besteden, kunnen bedrijven zich concentreren op wat ze het beste doen en hun concurrentiepositie versterken.

Een ander voordeel van outsourcing is dat het vaste kosten variabel kan maken. Hoewel de kosten van uitbestede diensten soms hoger kunnen zijn dan interne kosten, kunnen ze wel aanpasbaar zijn aan de situatie. Dit betekent dat de kosten kunnen worden verlaagd wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld bij een afname van de vraag.

Hoewel outsourcing voordelen kan bieden, zijn er ook enkele nadelen aan verbonden. Het uitbesteden van taken kan leiden tot een verschraling van de kwaliteit van het werk. Wanneer processen worden opgedeeld en uitbesteed aan verschillende partijen, kan dit leiden tot verlies van de helikopter view en controle over het gehele proces. Het opdelen van processen kan ook leiden tot inefficiëntie en verlies van motivatie bij werknemers, omdat ze zich niet langer betrokken voelen bij het gehele proces en slechts een klein deel ervan uitvoeren.

Een ander belangrijk aspect van outsourcing is de kwaliteit van de contacten tussen de betrokken partijen. Goede communicatie en samenwerking zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de uitbestede taken op een effectieve manier worden uitgevoerd. Bedrijven moeten er ook voor zorgen dat ze niet te veel uitbesteden en al helemaal niet hun klantcontacten, aangezien dit een essentieel onderdeel is van hun bedrijfsvoering en klantrelaties.

Outsourcing kan een nuttige strategie zijn voor bedrijven om zich te concentreren op hun kernactiviteiten en kosten te verlagen. Daarbij dient het bedrijf te mogelijke nadelen te begrijpen en manieren te vinden om deze te verminderen of te voorkomen. 

Naast de mogelijke nadelen voor het bedrijf, is er ook nog het maatschappelijk vraagstuk van de werkeloosheid wanneer sprake is van uitbesteding naar lage lonen landen.

Aan de ene kant zal die uitbesteding leiden tot het verlies van banen in ons eigen land, vooral als het gaat om banen in de productiesector. Aan de andere kant kan die uitbesteding ook leiden tot nieuwe banen in eigen land, met name in de dienstensector. Bedrijven die uitbesteden kunnen zich meer richten op hun kernactiviteiten en hierdoor groeien en nieuwe banen creëren. Daarnaast kan uitbesteding leiden tot innovatie en nieuwe producten, wat weer kan leiden tot nieuwe banen..

Het is niet eenvoudig om een eenduidig antwoord te geven op de vraag wat het uiteindelijke effect is van uitbesteding naar lage lonen landen op de werkgelegenheid in eigen land. Het hangt af van vele factoren en kan per situatie verschillen. Maar het is een goede gedachte om bij het besluit tot uitbesteding ook rekening te houden met de gevolgen voor werknemers in eigen land en daar waar mogelijk actief mee te werken aan het behoud of het creëren van nieuwe werkgelegenheid.