Ongepast gedag in Zeist

bijbel

Supermarkten die op zondag hun winkel openen worden (ook door de week) geboycot door een hervormde kerkgemeenschap.

Deze uiterst merkwaardige situatie doet zich voor in Zeist waar André van Eik, eigenaar van een C1000-filiaal zijn winkel op zondag heeft geopend in navolging van de opening van andere supermarkten in de omgeving van Zeist. Niet alleen schrijft een hervormde gelovige hem hierover een niet bepaald vriendelijke brief, maar ook roept de kerkgemeenschap zelf op om geen boodschappen meer bij deze C1000 alsook de naburige Albert Heijn te doen.

Natuurlijk staat het iedereen vrij zelf te bepalen wat hij/zij waar en wanneer koopt. Het besluit om winkels op zondag open te stellen is een democratisch genomen besluit dat volledig past in de tijdsgeest en de maatschappelijke ontwikkelingen. Het vormt in Nederland al lang geen uitzondering meer en is ook in andere landen niet ongebruikelijk.

Vanuit het perspectief van deze kerkgemeenschap is het echter strijdig met de overtuiging dat de zondag de dag des Heren is en een algemene rustdag behoort te zijn waarop het gezin samenkomt. Daarbij past het openstellen van winkels op zondag niet; en blijkbaar past daar ook het doen van boodschappen niet. Op zich is het dan ook niet vreemd wanneer de leden betreffende hervormde gelovigen op zondag dus géén boodschappen doen. Dit uiteraard onverlet het gegevens of een winkel al dan niet is geopend. Dat de leden van kerkgemeenschap worden opgeroepen in het geheel geen boodschappen meer bij deze winkel(s) te doen is echter niet consequent. Om maar eens een paar voorbeelden te noemen:

  • maken de leden van deze kerkgemeenschap géén gebruik van de telefoon?
  • maken zij nooit gebruik van openbaar vervoer?
  • tanken zij nooit met hun auto?
  • draaien zij de kraan niet open en spoelen ze het toilet niet door?
  • gebruiken ze géén elektriciteit en géén gas?

Want immers

  • KPN, T-Mobile, Vodafone, … zij werken óók op zondag
  • openbaar vervoer rijdt elke dag, óók op zondag
  • tankstations zijn doorgaans elke dag open, en de olieraffinaderijen zijn dat ook
  • waterleveranciers werken 7 x 24 uur
  • hetzelfde geldt voor elektriciteitsbedrijven en de leveranciers van gas.

Het zou natuurlijk best kunnen dat ik niet goed ben geïnformeerd en dat zij daadwerkelijk niet telefoneren, te-voet lopen of met zelfgemaakte fietsen, hun water zelf oppompen en … Maar wanneer ik daarover nadenk, vermoed ik dat het helemaal niet meer mogelijk is, in Nederland te leven zonder producten te kopen en/of te gebruiken die niet op de een-of-andere manier (deels) op zondag zijn gemaakt, vervoerd of verkocht. Praktisch komt het er dus op neer dat deze kerkgemeenschap met het boycotten van (alleen) de genoemde supermarkten inconsequent handelt. Er is sprake van willekeur waarbij een enkele mensen moedwillig en gericht schade wordt berokkend.

Zo’n gedrag is niet gepast voor een kerkgemeenschap. Het uitspreken van hel en verdoemenis over de heer van Ek zoals in de persoonlijke brief gebeurt, natuurlijk al helemaal niet. Maar hierbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat het goed mogelijk is dat de hervormde kerkgemeenschap de actie van de brievenschrijver ook veroordeelt.

Gepast gedrag zou zich kenmerken door respect, begrip en tolerantie ten aanzien van anders-denkenden. Natuurlijk over-en-weer: De samenleving dient te accepteren en respecteren dat deze hervormde gelovigen de zondag als rustdag beschouwen waarop zij (!) niet werken en wellicht geen boodschappen doen. De hervormde kerkgemeenschap zou van haar kant moeten respecteren dat winkels geopend zijn. Zij hoeven op zondag geen gebruik van deze diensten te maken en kunnen hun boodschappen gewoon op werkdagen doen.

En gepast gedrag is ook je verontschuldigen wanneer je iemand niet netjes hebt behandeld.