ViA2: Een leerzaam initiatief…

ViA2

Midden 2009 waren Ralph (mijn vroegere business partner) en ik in gesprek over mogelijkheden om een ZZP’-community op te zetten. Enkele maanden later zag het non-profit initiatief ViA2 het licht.

We zijn op dat moment van mening dat voor de ZZP’-er een rol van toenemend belang op de arbeidsmarkt is weggelegd: Het zelfstandig ondernemerschap zonder het juk van de grote organisatie heeft een sterke aantrekkingskracht, en ook de flexibiliteit die de ZZP’-er voor opdrachtgevers te bieden heeft is zeer aantrekkelijk.

De florerende ZZP’-er is een professional die afwisselend of zelfs tegelijk voor meerdere opdrachtgevers werkt. Financieel doet hij het goed en aan uitdagingen heeft hij geen gebrek. Aan sociale contacten in de werkomgeving echter des te meer.

ViA2 had dan ook tot doel de ZZP’-er een omgeving te bieden van gelijkgezinden; van mensen die ook zelfstandig actief zijn en grotendeels met dezelfde uitdagingen kampen. ViA2 is de naam die Ralph had bedacht en met die naam probeerden we te onderstrepen dat we een community ‘langs de A2′ vormden. We boden de gelegenheid om, onder het genot van een luxe ontbijt te luisteren naar enkele sprekers en te netwerken met collegae. We startten om 07:00 uur en eindigden om tien. Langer blijven mocht, maar de meesten vertrokken naar hun opdrachtgever waar ze de rest van de dag werkten. Een winstdoelstelling hadden we niet; deelnemers betaalden alleen € 10,00 als kleine vergoeding voor het ontbijt. Die bijdrage was overigens ook nog vrijwillig.

Met het initiatief wilden we ZZP’-ers met elkaar in contact brengen; kennisuitwisseling faciliteren, ervaringen delen, leads aan elkaar doorgeven en misschien wel samen opdrachten invullen. Afhankelijk van de behoefte wilden we kennissessies organiseren en er waren al vergevorderde initiatieven voor inkoopbundeling van leaseauto’s en verzekeringen.

De eerste drie ontbijtsessies waren heel succesvol en de animo was groot. Interessante onderwerpen stonden op de agenda en we hadden boeiende sprekers die spraken over actuele thema’s. Op verzoek ontwikkelden we een mooie website met een forum waar deelnemers met elkaar in discussie konden gaan en informatie uitwisselen. Maar na een aantal sessies groeide het aantal deelnemers niet meer en begon zelfs terug te lopen. Waar we streefden na tenminste 60 deelnemers bleven we bij een kleine 22 aanmeldingen steken:

  • ZZP’- ers zonder opdracht waren zeer geïnteresseerd, maar zodra ze een opdracht hadden, kwamen ze niet meer terug.
  • We inventariseerden welke onderwerpen de deelnemers interessant vonden en organiseerden sprekers. Maar de ZZP’-ers die de onderwerpen voorstelden kwamen vervolgens niet opdagen.
  • Regelmatig werden we geconfronteerd met mensen die zich aanmelden, maar die zonder afmelding niet kwamen. Besteld ontbijt moest natuurlijk wel worden afgerekend.
  • En een echte community werd niet gevormd; daarvoor was het aantal deelnemers te laag en de samenstelling van de groep te variabel.

Na deze feiten te hebben vastgesteld hebben we de nader onderzocht wat succesvol was en wat niet:

ViA2-tabel

Met veel plezier hebben we ViA2 gelanceerd en we hebben genoten van de bijeenkomsten en de positieve feedback. Maar omdat de doelstellingen uiteindelijk niet konden worden gerealiseerd, hebben we het initiatief na deze analyse gestopt.