Samenwerken is het credo van de 21ste eeuw

duimen

Samenwerken is het credo van de 21ste eeuw. Het is de kern van carrière maken: succesvol omgaan met andere mensen, het vermogen om effectief samen te werken. En op dat vermogen wordt in toenemende mate beroep gedaan: tijdens je studie, in je sociale omgeving en natuurlijk op je werk.

Want het aantal beroepen dat je volledig individueel kunt uitvoeren zonder veel contact met anderen is in de laatste decenia extreem gedaald. Sommigen beweren dat over enkele jaren géén beroepen meer over zijn die je helemaal alleen kunt uitvoeren; die beroepen waar dat nu nog bij lukt, zullen in de komende jaren langzaam maar zeker worden vervangen door robots en automatisering (…) 

Door samen te werken worden kennis en ervaring gedeeld. Mensen vullen elkaar aan en nieuwe kennis en ervaring ontstaan. En dat is goed voor ons allemaal.
Maar samenwerken is ook gewoon prettig. Het levert meer op dat alléén werken. Méér in termen van plezier, bevrediging, succes en ook geld.

In nieuwe organisatievormen, maar ook in een enkel traditioneel bedrijf zien we een langzame verandering zich voltrekken. Er worden experimenten gedaan en de eerste successen zijn geboekt waarbij samenwerken op alle mogelijke manier wordt gestimuleerd. Dat is wat anders dan sleutelen aan de bedrijfscultuur of ‘alle neuzen dezelfde richting op’.

Ook zien we bedrijven eigen kennis en ervaring delen via haar website, social media, blogs en natuurlijk face-to-face met haar relaties. Dan wordt niet meteen gevraagd om hiervoor te betalen of een contract te tekenen. Nee, het zijn manieren om actief de samenwerking te zoeken. Met concollegae, met andere bedrijven, scholen en netwerken. En wanneer dat lukt, komen de resultaten toch wel (…)