Jij moet het probleem zélf oplossen!

micro-macro-balance-white_design

Sinds rond 1980 hebben we welvaart vooral verworven met behulp van leningen. Feitelijk hebben we een behoorlijk aantal jaren boven onze stand geleefd. En dat blijkt nu, nu de rentelast zó hoog is dat het mis gaat. Zo ver is het nog niet, maar de rentelast is inmiddels wel zo hoog dat we ons de luxe van die welvaart niet langer meer kunnen veroorloven.

We moeten dus terug in welvaart. Maar niet terug in de tijd – integendeel – we moeten juist vooruit. Mensen moeten krijgen wat ze verdienen en dat betekent dat we in de meeste gevallen af moeten van uurloon en terug moeten naar beloning voor resultaat. Natuurlijk zullen er uitzonderingen zijn, maar dat zijn dan ook écht uitzonderingen. Vroeger was dit overigens ook zo, maar we hebben ergens in het verleden ‘rechten verworven’ op een vast loon en daar moeten we nu weer vanaf.

Onze pensioenen hebben we opgebouwd bij organisaties die ons geld hebben laten groeien door te investeren in de economie. Deze gaat nu onderuit en daarom is dat geld straks onvoldoende. We hadden daar in het verleden dus ons geld niet in moeten stoppen – dat wisten en begrepen we toen natuurlijk nog niet. Nu is het te laat en is er niemand die we daarvoor kunnen laten opdraaien.

Kijken we naar de politiek dan stellen we vast dat deze regeert met een horizon van maximaal 4 jaar (hun zittingsperiode). Ze zijn besluiteloos en kunnen geen keuzes maken. Komt er iemand met het lef om toch een keuze te maken, dan is de consequentie dat we acuut op de blaren moeten gaan zitten. En omdat we dat helemaal niet willen is zo’n kabinet gedoemd om snel uiteen te vallen.

Hier is dus sprake van een macro / micro economie dilemma: wil je het probleem op macro niveau oplossen, dan moet je maatregelen nemen op microniveau en dat doet elk individueel pijn. Dat wil het individu niet, dus ontnemen we de politiek op dat moment de macht. Maar op macroniveau zijn er geen oplossingen om de problematiek op te lossen.

Wat dan wel?
Die vraag hebben we feitelijk al lang beantwoord: het probleem kán alleen maar op microniveau worden opgelost, dus dát is wat moet gebeuren. En omdat het individu weerbarstig is, zou je het moeten dwingen, maar ik zou niet weten hoe je dat moet doen. Dan zit er dus niets anders op dan op individueel niveau te overleven. Hoe?

  • door te zorgen dat je geld blijft verdienen
  • door te zorgen dat je betaalbaar blijft
  • door je schulden tot het absolute minimum terug te brengen
  • door te investeren in duurzaamheid en kostenverlaging
  • door te zorgen dat je aantrekkelijk blijft om opdrachten of werk te krijgen
  • door te verkopen wat je niet nodig hebt
  • door te leren en te blijven leren
  • door te accepteren wat geld oplevert, ook ramenpoetsen of de stoep vegen

Reken er niet op dat andere landen, de politiek of de overheid je probleem oplossen. Elke politicus zou dat graag willen, maar daar zijn helemaal geen mogelijkheden voor.

Er is maar één geldmachine en dat is de micro-economie, oftewel, dat ben je zelf.