Firm of the Future test

firm of the future

Beantwoord de vragen in de vragenlijst om vast te stellen in hoeverre uw bedrijf klaar is voor de toekomst.

Veel huidige organisaties zijn high-performance organisaties die worden gekenmerkt door een hoge mate van stabiliteit, efficiency, risicobewustzijn, zelfbewustzijn, concurrentievermogen, doelgerichtheid en meetbaarheid.

De Firm of the Future daarentegen streeft naar veerkracht en optimalisatie. Ze beschikt over een hoog aanpassingsvermogen en gaat uit van het ecosysteem van de aarde waarin bedrijven als organismen samenwerken en van elkaar afhankelijk zijn. Kenmerkend zijn duurzaamheid, navigeren op waarden, decentralisatie, diversiteit en integraal systeemdenken.

Deze test is ontwikkeld en als Excel bestand beschikbaar gesteld door Els Martijn van het Biomimicry Centre. De online versie is gemaakt door Raimond van Mouche (Lexerim) in samenwerking met Pierre van Mouche.