Respect

respect-japanse
Respect is een universeel gevoel – raak het niet kwijt omdat je de ander niet begrijpt. En begrijp dat de ander het (ook) wel eens kwijt kan raken omdat hij jou niet begrijpt. (…)

Het meest fundamentele principe van elke samenleving is het gevoel van verbondenheid. Dit gevoel ontstaat uit de waarneming en het besef, dat de andere mens een wezen is zoals wijzelf. Vanuit dit (veelal onbewuste) besef respecteren we de ander. Dit natuurlijke gedrag vormt ook de grondslag voor normen en waarden als rechtvaardigheid, vrijheid, gelijkheid en universele mensenrechten.

Wanneer we ons te zeer richten op de wijze waarop wij rechtvaardigheid, vrijheid, gelijkheid en de andere universele mensenrechten hebben ingevuld, kan het gevoel van verbondenheid onder druk komen te staan. We neigen dan wel eens het respect voor de ander te verliezen.

Het is goed te begrijpen dat dit gevoel ons bedriegt: de manier waarop wij invulling aan de afgeleide normen en waarden geven, is ingegeven door ons verleden. Door onze afkomst, onze cultuur en onze omgeving. Iemand die elders is opgegroeid kent in beginsel hetzelfde gevoel van verbondenheid; maar door de omstandigheden zijn die gevoelens op een andere manier in normen en waarden vertaald.

Zoals gezegd, respect is een universeel gevoel – raak het niet kwijt omdat je de ander niet begrijpt. En begrijp dat de ander het (ook) wel eens kwijt kan raken omdat hij jou niet begrijpt. Maar vooral: help elkaar elkaar te begrijpen. Sta open voor anderen en blijf respect tonen.