Zero Tolerance voor vuurwerkvandalen!

Ook deze jaarwisseling ging gepaard met een verontrustende golf van geweld. Weer gebruikten vandalen vuurwerk als een wapen tegen onze zorgverleners, politieagenten en brandweerlieden. Deze bijzonder verontrustende trend heeft niets meer met traditie van doen en vraagt om actie!

Het nieuwe jaar begint vaak met festiviteiten, maar de gebeurtenissen van de afgelopen jaarwisseling (2023/2024) hebben wéér een schaduw geworpen op deze vieringen. Een verontrustende trend van vandalisme, waarbij vuurwerk wordt gebruikt als wapen tegen degenen die ons beschermen en verzorgen, is als een donkere vlek op onze samenleving gekomen. Het gooien van vuurwerk naar zorgverleners, politieagenten en brandweerlieden is niet alleen onaanvaardbaar, maar ook ronduit misdadig.

Deze mannen en vrouwen staan dag en nacht paraat, vaak met gevaar voor eigen leven, om anderen te beschermen, levens te redden en onze samenleving veilig te houden. Maar in plaats van respect en dankbaarheid te tonen, worden zij het doelwit van roekeloos gedrag dat leidt tot verwondingen en trauma’s. Dit gedrag tart niet alleen de grenzen van fatsoen, maar het is een aanval op de fundamenten van onze maatschappij.

Het is de hoogste tijd dat we opstaan en deze daden van geweld met de grootst mogelijke verontwaardiging en veroordeling behandelen. Spreken van een oude en fijne traditie moet nu maar eens ophouden. Het gooien van vuurwerk naar onze hulpverleners moet worden gezien als een poging tot moord en niet worden gebagatelliseerd als uit de hand gelopen dronkenschap of lol maken. Zero tolerance is hier niet alleen gewenst, maar essentieel.

De discussie over vuurwerk is er al jaren, maar nu is het tijd voor actie. Het stoppen van de verkoop van vuurwerk en het serieus strafbaar stellen van het bezit en/of afsteken ervan zijn noodzakelijke stappen om onze samenleving te beschermen tegen deze onaanvaardbare risico’s. Het moet duidelijk zijn dat het in gevaar brengen van het leven van anderen een grens overschrijdt die niet getolereerd mag worden!

Het is cruciaal dat wetgevers en autoriteiten deze kwestie eindelijk eens serieus nemen en passende maatregelen treffen. Een hervorming van de wetgeving om het gooien van vuurwerk naar zorgverleners, brandweerlieden of politieagenten als een ernstig misdrijf te beschouwen, is dringend nodig. Dit gedrag moet worden bestraft met de volledige kracht van de wet, en de straffen moeten in overeenstemming zijn met de ernst van de misdaad. Het is niet alleen een aanval op individuen, maar op onze gedeelde waarden van menselijkheid en respect.

Laten we ons verenigen, niet alleen om onze verontwaardiging te uiten, maar om concrete actie te ondernemen. Laten we onze zorgverleners, politie en brandweer laten zien dat we achter hen staan, niet alleen met woorden, maar met doortastende maatregelen die hun veiligheid en welzijn beschermen. En dat betekent dat we géén vuurwerk meer in handen van burgers geven!

Er zijn nog veel meer argumenten om eindelijk te stoppen met het afsteken van vuurwerk, maar daar gaat dit artikel niet over. Wil je er toch een paar horen: milieuverontreiniging, gevaar voor kinderen, ernstige overlast voor dieren, geldverspilling, … Het enige argument tegen een vuurwerkverbod is ’traditie’. Nou, wat mij betreft dus een stompzinnig argument dat niet past bij ontwikkelde en beschaafde mensen!