Tien stappen op weg naar persoonlijk ondernemerschap

hans - boek

Hans Heijnen, 52 jaar en schrijver van het boek ’Tien Stappen op weg naar persoonlijk ondernemerschap’ en ontwikkelaar van een uniek instrument: de PO cockpit.

Hans Heijnen is geboren in Meijel op de grens tussen Limburg en Brabant, zo valt op de binnenzijde van de kaft van zijn boek te lezen. We hebben elkaar leren kennen op de Universiteit in Nijmegen toen we Bedrijfskunde studeerden. Daarna hebben we elkaar slechts sporadisch ontmoet; voornamelijk tijdens ons jaarlijkse etentje met een drietal vroegere medestudenten en hun partners.

Hans heeft een succesvolle carrière bij de Rabobank achter de rug; en ik ben er van overtuigd dat die zelfs nog véél succesvoller had kunnen zijn, ware het niet dat hij op enig moment een andere weg heeft gekozen. De weg die linea recta naar het hart van de mens loopt. En op die weg heeft hij veel ervaringen opgedaan die hij in zijn boek ‘Tien Stappen op weg naar persoonlijk ondernemerschap’ verwoordt in een routebeschrijving. Een routebeschrijving die je helpt jezelf beter te leren kennen en de menselijke kant van ondernemerschap naar voren te halen. Maar dat gaat niet zonder horten of stoten: je moet je ervoor openstellen en misschien wel veel van je oude waarden overboord gooien: je ego zal het zwaar krijgen maar het vlammetje dat diep binnen in jou brandt, dat krijgt de gelegenheid te groeien!

In zijn boek beschrijft Hans vier dimensies: Leiderschap, Zeggenschap, Vakmanschap en Beterschap. Vanuit die dimensies benoemt hij kritische succes en kritische faalfactoren bij het vormgeven van persoonlijk ondernemerschap. Daarbij introduceert hij de tien stappen: regenboog zien, regie voeren, richting bepalen, ruimte creëren, rendement vaststellen, resultaten boeken, reflectie geven, relaties onderhouden en ruggengraat tonen. Hij kijkt naar houding, gevoel gedrag, betrokkenheid en naar het effect.

In 2010 kocht ik zijn boek en heb toen het vluchtig gelezen. Te vluchtig om de essentie werkelijk tot mij door te laten dringen. Toen ik Hans begin 2012 in een andere setting ontmoette dan de voor ons gebruikelijke, spraken wij over het voornemen dat wij beiden al eerder hadden opgepakt: promoveren. Zijn onderzoeksproject ligt in het verlengde van zijn boek en daardoor getriggerd ben ik het opnieuw gaan lezen, maar nu met de aandacht die het verdient.

Toen we elkaar daarna spraken, vertelde Hans over de PO Cockpit, een instrument dat hij heeft ontwikkeld om de ontwikkelruimte voor persoonlijk ondernemerschap te bepalen. Het instrument sluit aan op de Tien Stappen op weg naar persoonlijk ondernemerschap en bestaat uit een 100-tal stellingen waarop kan worden geantwoord met nooit, incidenteel, soms, meestal of altijd. De respondent vult de stellingenlijst zelf in; daarnaast kunnen één of twee feedbackgevers de stellingenlijst ook invullen en daarbij invullen hoe zij de respondent zien.

Het instrument is ontwikkeld op een solide theoretische achtergrond en inmiddels is ook een stevig praktisch fundament gevormd door stellingen die inmiddels al duizenden keren zijn beantwoord. Maar in tegenstelling tot bekende instrumenten zoals big 5 management drives/spyral dynamics, coachend leiderschap, competentie management, stress management, enz., is de PO Cockpit zeer laagdrempelig en zijn geen langdurige, vermoeiende en kostbare trajecten nodig om tot resultaten te komen. En die zijn overigens verbazingwekkend: het simpele feit dat het zelfbeeld wordt gelegd naar het beeld dat respondenten hebben, brengt mensen in gesprek op een niveau dat nooit eerder is vertoond. En dat gesprek is een belangrijke stap in de bewustwording en zelfherkenning. Het vormt de basis voor persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling van persoonlijk ondernemerschap.

Inmiddels zijn we bijna anderhalf jaar verder en ben ik verder vertrouwd geraakt met de PO Cockpit. En terwijl ik in de periode april tot juli het certificeringsprogramma succesvol heb afgerond, heeft Hans het product verder ontwikkeld. Binnenkort vindt de introductie plaats van een drietal instrumenten: i|Movements, t|Movements en o|Movements voor respectievelijk individu, team en organisatie.