Een wereld zonder geld, van utopie naar werkelijkheid

Stel je eens een wereld voor waarin we niet langer afhankelijk zijn van geld om onze behoeften te vervullen, waar tijd en afstand geen barrières vormen voor toegang tot de hulpbronnen die we nodig hebben. In die wereld is voor iedereen voldoende, en geld is niet langer de maatstaf voor welvaart. Dit visionaire idee, hoewel momenteel utopisch, vertegenwoordigt een potentieel paradigma dat onze toekomst kan transformeren. Ik wil graag eens met je kijken hoe een dergelijke samenleving eruit zou kunnen zien en welke stappen nodig zijn om daar te komen.

Overvloed in plaats van schaarste
Een van de belangrijkste kenmerken van deze geldloze samenleving is de overvloed aan hulpbronnen. In plaats van concurreren om beperkte middelen, streven we naar het maximaliseren van de productie en efficiëntie, waarbij technologie en automatisering een centrale rol spelen. Dankzij geavanceerde productiemethoden zijn basisbehoeften zoals voedsel, huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs ruimschoots beschikbaar voor iedereen, zonder kosten of financiële beperkingen. Hetzelfde geldt voor gezondheidszorg en onderwijs.

De rol van technologie
Zoals gezegd, een dergelijke samenleving is ondenkbaar zonder de inzet van geavanceerde technologieën. Vergaande automatisering, robotica en kunstmatige intelligentie nemen arbeidstaken over, waardoor mensen meer tijd hebben voor creatieve en persoonlijke ontwikkeling. 3D-printers zorgen voor lokale productie van goederen waardoor local-for-local een heel nieuwe betekenis krijgt. Recycling is een uitgangspunt geworden en hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie zorgen voor schone en onbeperkte energie.

Toegang in plaats van bezit
In een geldloze samenleving is eigendom van veel goederen en diensten niet langer nodig. Mensen hebben toegang tot wat ze nodig hebben op het moment dat ze het nodig hebben. De deeleconomie, waarbij mensen hun bezittingen delen in plaats van ze bezitten, is daarin de norm. En dat komt niet alleen het milieu ten goede, maar versterkt ook het gevoel van gemeenschap.

Educatie en bewustwording
Om deze utopie te realiseren, is de meest cruciale stap educatie en bewustwording. Mensen moeten begrijpen dat het concept van schaarste kunstmatig is en dat overvloed mogelijk is. Het heroriënteren van waarden en doelen weg van puur financiële verrijking naar persoonlijke groei en sociale verantwoordelijkheid is een essentiële overgang.

Uitdagingen en hobbels op de weg
Natuurlijk zijn er tal van uitdagingen en hobbels op de weg naar zo’n geldloze samenleving. Het herontwerpen van economische systemen en het overwinnen van politieke en sociale weerstand zal niet eenvoudig zijn. Verschillende opvattingen over thema’s als vegetarisme, religie, gelijkheid van man en vrouw, en ethnische afkomst, moeten we achter ons laten. En dan noem ik er nog maar een paar op…

Hoewel een geldloze samenleving momenteel een visie van de toekomst is, is het belangrijk om de mogelijkheden en voordelen ervan te beseffen.  De technologie en kennis om zo’n wereld te creëren zijn er grotendeels al. Wat nog ontbreekt is de collectieve wil en de verschuiving in onze waarden en prioriteiten. We zullen in de toekomst moeten leren samenwerken om overvloed voor iedereen na te streven in plaats van financiële winst. En een-voor-een zullen we de uitdagingen en hobbels op de weg moeten wegwerken. Ik heb de stellige overtuiging dat we dat kunnen, maar ook dat het nog de nodige generaties gaat duren. Laten wij nou eens beginnen; bijvoorbeeld met een basisinkomen voor iedereen!