Partner <> Ik

partner-ik

Een grote fout die je in je relatie kunt maken is je partner behandelen zoals je zelf wilt worden behandeld.

Wanneer je je partner behandelt op de manier zoals je zelf behandeld wilt worden, dan ga je er namelijk van uit dat je partner zó sterk met jou overeenkomt dat hij/zij dezelfde behoeften heeft als jij. En dat hoeft helemaal niet zo te zijn!

Een voorbeeld dat je wellicht bekend in de oren klinkt is het verschil tussen man en vrouw waarbij de vrouw vooral over een probleem wil praten terwijl de man direct naar een oplossing zoekt om vervolgens verder te gaan. Natuurlijk is dit een nogal gegeneraliseerd en misschien zelfs gestigmatiseerd voorbeeld dat niet altijd van toepassing is, maar het illustreert het verschil in behoeften heel goed.

Jouw meningen, je gedachten, je gevoelens en vooral je behoeften kunnen dus behoorlijk van die van je partner verschillen. En die verschillen kunnen nog veel groter zijn wanneer sprake van is verschillende afkomst om cultuurverschillen.

Voor een bestendige relatie is het belangrijk je het bestaan van deze verschillen te realiseren en er daadwerkelijk rekening mee te houden vóórdat je partner het bijltje erbij neergooit of zit weg te kwijnen. Het is  zaak de behoeften van je partner vast te stellen en er invulling aan te geven.

Wanneer je partner hetzelfde doet ontstaat een fijne basis voor een evenwichtige relatie. Maar … je partner doet dit misschien niet. Je denkt wellicht dat jouw partner jou kent, weet hoe je in elkaar zit en je gevoelens begrijpt. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn, want ook je partner kan er gewoon van uitgaan dat jij zijn/haar behoeften deelt. Als je dan zo bescheiden bent dat je je behoeften niet expliciet wilt delen, dan zal er in de meeste gevallen niets veranderen. Teleurstelling en frustratie loeren om de hoek en je gaat zelf zitten wegkwijnen of gooit er op enig moment het bijltje bij neer. 

Samenvattend kan worden gesteld dat een goede relatie vereist dat

  • jij de behoeften van je partner kent; je zult er misschien wel naar moeten vragen;
  • je partner jouw behoeften kent; je zult die misschien zélf expliciet moeten maken;
  • jij rekening houdt met de behoeften van je partner en ze mee helpt invullen;
  • jouw partner rekening houdt met jouw behoeften en ze mee helpt invullen.

Je mag niet verwachten dat dit zomaar en vanzelf gaat gebeuren. Daar moet je voor aan de slag en dat is nogal wat!

Dit artikel is geïnspireerd door drs. Monique Stadler, socioloog, relatietrainer en EFT basistherapeut. Kijk voor meer informatie op haar website waarop zij regelmatig korte artikeltjes met tips publiceert of lees haar gratis ebook.