Respect van het koningshuis

koningshuis

Hoeveel miljoenen euro’s krijgt het Nederlandse koningshuis elk jaar? Wie onderhoudt die paleizen, betaalt het personeel, draagt zorg voor de kostbare beveiliging, ziet er op toe dat geen verkeerde (lees: ongewenste) informatie in de pers terecht komt, …

Hoeveel geld stroomt er jaarlijks bij de leden van het koningshuis binnen? Afkomstig van rente op spaargelden, van de aandelen in succesvolle ondernemingen, beleggingen en als vergoeding voor geleverde diensten?

Hoeveel goederen, diensten, uitstapjes e.d. krijgen individuele leden van het koningshuis aangeboden tijdens festiviteiten, officiële gelegenheden, openingen of bezoeken aan scholen, ziekenhuizen en kunstgalerijen. En hoe vaak (of zelden) moeten zij betalen om gebruik te mogen maken van een faciliteit, een nieuw product te proberen, …? En betalen zij inkomstenbelasting?

Hoeveel respect heeft het koningshuis voor de mensen in ons land. De mensen die tijdens de economische crisis moeten inleveren; die er op koopkracht in achteruit gaan; die hun baan verliezen en misschien nooit meer aan de slag komen. Mensen die hun huis moeten verkopen en dan nog steeds met schulden blijven zitten. Mensen die hun kinderen of zichzelf niet meer de middelen kunnen bieden om gezondheidsproblemen zo goed mogelijk het hoofd te bieden. Mensen die dan lichamelijk en geestelijk te gronde gaan. En in de tussentijd heeft koningin Beatrix toch maar graag dat ‘haar’ boot voor een paar miljoen euro aan onderhoud krijgt.

Hoeveel betekent de ‘gemiddelde Nederlander’ nu voor ons koningshuis? Misschien zie ik dat verkeerd, maar ik zou me niet laten verteren door mensen die vele malen armer zijn dan ikzelf. Ik zou niet willen dat alleenstaande moeders hun kleine kinderen alleen moeten laten omdat ze moeten werken om ze een beetje redelijke kleren te kunnen kopen.  Ik zou me al rijkelijk betaald voelen door het mogen voeren van de titel en door het mogen representeren van Nederland.

Laat ik duidelijk zijn – ik houd van het koningshuis. Ik vind het prettig dat zij een gezicht geven aan Nederland en aan het Nederlandse volk. Dat zij ons officieel vertegenwoordigen tijdens ceremonies in het buitenland. Van mij mogen ze blijven. Maar het koningshuis hoeft voor mij geen politieke rol te spelen. En ik zou het toejuichen wanneer het vrijwillig afstand zou doen van alle financiële voordelen.