Dubbele belastingdruk voor EV rijden

De Nederlandse overheid heeft jarenlang elektrisch rijden gestimuleerd met subsidies en belastingvoordelen omdat het milieuvriendelijker en duurzamer is. Echter, nu lijkt er een paradoxale situatie te ontstaan. Terwijl de elektrische auto (EV) een groenere toekomst beloven, wordt de eigenaar zodadelijk gestraft met hoge wegenbelastingtarieven. Het lijkt er veel op dat degenen die het advies van de overheid hebben opgevolgd nu worden gestraft.

 1. De opkomst van elektrisch rijden in Nederland
  Elektrisch rijden heeft de afgelopen jaren in Nederland een opmerkelijke groei doorgemaakt, mede dankzij stimuleringsmaatregelen zoals subsidies en belastingvoordelen. Er werd geen BPM gerekend en ook wegenbelasting was niet van toepassing. Twee maatregelen die de overheid heeft genomen omdat de aanschaf van een elektrische auto nog heel duur was. Subsidies zouden de vraag sterk doen toenemen waarna het marktmechanisme van vraag en aanbod de aanschafprijs vanzelf zou verlagen. Dat is tot vandaag nog maar nauwelijks het geval, maar de subsidies hebben in ieder geval geresulteerd in een aanzienlijke toename van het aantal elektrische voertuigen op de Nederlandse wegen.
 2. Gewichtsgebaseerde wegenbelasting als strafmaatregel
  Echter, terwijl de overheid het gebruik van EV’s aanmoedigt, wordt nu gesproken over het opnieuw invoeren van wegenbelasting voor EV’s, gebaseerd op het gewicht van de auto. Dit roept vragen op over de consistentie van het beleid, omdat het lijkt alsof de eigenaar van een EV wordt gestraft voor het volgen van het duurzame advies. Een direct gevolg dat we reeds nu zien, is de relatieve daling van de aanschaf van EV’s ten gunste van auto’s met een traditionele verbrandingsmotor: steeds vaker proberen kopers de onzekerheid te ontlopen en schuiven de aankoop van een EV voor zich uit.
 3. Tegenstrijdigheid in het Overheidsbeleid
  De tegenstrijdigheid in het beleid is duidelijk: aan de ene kant worden EV’s gestimuleerd als milieuvriendelijke alternatieven, en aan de andere kant lijkt de invoering van een gewichtsgebaseerde wegenbelasting deze positieve inspanningen te ondermijnen.
 4. Financiële impact op eigenaren van EV’s
  Als wegenbelastingtarieven voor EV’s worden geïmplementeerd op basis van gewicht, zal de eigenaar van een EV worden geconfronteerd met aanzienlijk hogere kosten, wat een financiële straf is voor het maken van een milieuvriendelijke keuze.
 5. De noodzaak van consistent beleid
  Om de geloofwaardigheid van het beleid te behouden en eerlijkheid voor alle autobezitters te waarborgen, is het van essentieel belang dat de overheid een consistent beleid voert dat de overgang naar elektrisch rijden niet ontmoedigt.
 6. Alternatieve benaderingen voor financiële prikkel
  In plaats van een gewichtsgebaseerde benadering zou de overheid kunnen overwegen om andere factoren zoals CO2-uitstoot te betrekken bij de berekening van de wegenbelasting voor EV’s. Dat betekent niet dat de eigenaar van een EV geen wegenbelasting hoeft te betalen; maar de hoogte daarvan zou significant lager moeten zijn dan de wegenbelasting die de eigenaar van een benzine-auto betaalt. Dit zou een eerlijkere financiële prikkel zijn die de groene doelstellingen van de overheid ondersteunt.

Conclusie

De ontwikkelingen rond elektrisch rijden in Nederland hebben een keerzijde, namelijk de mogelijke invoering van gewichtsgebaseerde wegenbelasting voor EV’s. Deze maatregel is in strijd met de oorspronkelijke intentie om elektrisch rijden te stimuleren. Een coherente benadering van het beleid is van cruciaal belang om de geloofwaardigheid te behouden en ervoor te zorgen dat milieubewuste autobezitters niet worden gestraft. Daarmee staat de overheid voor de uitdaging om een evenwichtige financiële prikkel te bieden die zowel duurzaamheid bevordert als eerlijk is voor alle autobezitters. En deze uitdaging mag niet op de lange baan worden geschoven omdat de invloed op de aankoopbeslissing van een nieuwe auto elke dag toeneemt.